Ali Reviews - FireGroup

17/1/2017

Ứng dụng Ali Reviews ra mắt lần đầu tiên

18/09/2019

38.928 users

Active users

ali reviews
ali reviews
ali reviews

Ali Reviews gồm 2 tính năng chính:

ali reviews

Nhập reviews của khách hàng trên AliExpress về trang sản phẩm của mình trên cửa hàng Shopify.

Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện, nội dung reviews lấy về, dịch sang ngôn ngữ địa phương...

ali reviews
send email alireviews

Gửi email gợi nhớ cho khách hàng đã mua hàng, yêu cầu họ đánh giá sản phẩm sau khi sử dụng.

Người bán có thể theo dỗi số lượng email đã gửi, tỉ lệ phản hồi, thu thập hình ảnh review thật,...

ali reviews
mục đích ali review

Ali Reviews được tạo ra nhằm mục đích xây dựng độ tin cậy cho cửa hàng Shopify.

Bằng cách trưng bày các đánh giá tốt nhất của khách hàng, tạo dựng uy tín, thuyết phục khách hàng ra quyết định mua hàng nhanh hơn.

mục đích alireviews

ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Vào tháng 1/2019

Ali Reviews chính thức vượt mặt các ứng dụng nổi tiếng khác như: Loox, Yotpo.. để vươn lên vị trí thứ 2 trong kho ứng dụng "social proof"của Shopify.

thành tích alireviews