#FireGroupGreat FireGroup
Culture

Hành Trình Cùng Nhau Xây Dựng Một
Nền Văn Hóa Tích Cực Của Tập Thể Firer

Hành Trình Xây Dựng Văn Hóa

Khám phá cách Firer đồng hành cùng nhau trong hành trình xây dựng văn hóa

L O A D I N G

Company Why & How

Hành trình xây dựng văn hóa được tạo ra trên tinh thần "làm cùng nhau" của tất cả thành viên với “Company Why & How” là kim chỉ nam cho toàn bộ chặng đường

To empower people to live their entrepreneurial dreams through success with e-commerce

icon

Chúng tôi tin rằng bất kì ai cũng có thể thay đổi và phát triển, trở nên một con người có kĩ năng tốt, thái độ tốt và có cuộc sống tốt hơn nếu được đặt trong môi trường phù hợp.

icon

Bằng cách đặt trọng tâm vào khoa học phát triển con người, chúng tôi luôn chú trọng và tìm mọi cách thiết kế môi trường mà ở đó con người được phát triển cả về chuyên môn, thể chất và tư duy.

icon

Chúng tôi tin tưởng rằng với trí tuệ, sự tận tâm và đam mê, người Việt Nam có khả năng làm ra các sản phẩm sáng tạo và đủ sức ảnh hưởng để thay đổi Thế giới.

icon

Chúng tôi luôn tìm kiếm, thu hút nhân tài hàng đầu ngành công nghệ, cho họ môi trường tự do sáng tạo nên các sản phẩm đột phá có khả năng ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Hành Trình Khám Phá
Core Values

Với định hướng xây dựng các sản phẩm đột phá, chúng tôi đề cao và hun đúc tinh thần dám dấn thân trong văn hóa công ty song song với các tính cách cốt lõi của tập thể Firer, từ đó tạo nên bộ 7 Core Values chính thức tại FireGroup

L O A D I N G

FireGroup Core Values

Giá trị cốt lõi dẫn dắt mọi lời nói, hành động của mỗi thành viên trong quá trình phát triển sản phẩm, giao tiếp với đồng đội, khách hàng cũng như đối tác và cộng đồng

Góc Nhìn Của Firer
Về Văn Hóa FireGroup

Uyên Đỗ
Uyên Đỗ

Sales Executive

Minh Lưu
Minh Lưu

Sr. Frontend Engineer

Quân Lâm
Quân Lâm

Customer Support

CORE VALUES

Văn Hóa & Sự Kiện

Văn hóa luôn tồn tại ở bất cứ đâu trong hành trình phát triển của FireGroup, trong công việc và những hoạt động nội bộ mà các thành viên tham gia

#1
#2
#3
#4
#5
#6

Bắt đầu cùng
FireGroup Technology

Chúng tôi tin rằng tinh thần dám dấn thân là động lực lớn nhất dẫn dắt FireGroup đến những thử thách và thành công lớn hơn. Vậy bạn đã sẵn sàng dấn thân và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình tạo ra những sản phẩm đột phá tạo ảnh hưởng đến thế giới?