Appreciation Card - Lan toả văn hoá ghi nhận
Appreciation Card là một tấm thiệp nhỏ với sứ mệnh là cầu nối, thay lời cảm ơn và gửi gắm những sự ghi nhận đến đồng đội vì đã luôn sống và thể hiện các giá trị cốt lõi mỗi…