Workshop “Build The Culture We Love” Và Cách Thức FireGroup Xây Dựng Core Values
Workshop “Build The Culture We Love” Và Cách Thức FireGroup Xây Dựng Core Values

Tiếp nối tinh thần nhiệt huyết sau buổi Workshop đầu tiên với chủ đề “Culture Success Stories”, hoạt động giúp các thành viên có một nền tảng vững chắc về xây dựng văn hóa. Đến với buổi Workshop thứ hai, đây sẽ là hoạt động cường độ cao diễn ra trong 2 ngày, với sự tập trung cao độ của các thành viên Người Truyền Lửa để cùng nhau tìm ra được bộ giá trị cốt lõi đại diện cho tập thể FireGroup.

30 Người Truyền Lửa được chia thành bốn nhóm. Tuy mỗi nhóm có những cách tiếp cận vấn đề khác nhau nhưng đều sử dụng “Why & How” của FireGroup làm kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình xây dựng Core Values của từng nhóm.

 • FireGroup’s Why: To empower people to live their entrepreneurial dreams through success with e-commerce.
 • FireGroup’s How:
  • Chúng tôi tin rằng bất kì ai cũng có thể thay đổi và phát triển, trở nên một con người có kĩ năng tốt, thái độ tốt và có cuộc sống tốt hơn nếu được đặt trong môi trường phù hợp.
  • Bằng cách đặt trọng tâm vào khoa học phát triển con người, chúng tôi luôn chú trọng và tìm mọi cách thiết kế môi trường mà ở đó con người được phát triển cả về chuyên môn, thể chất và tư duy.
  • Chúng tôi tin tưởng rằng với trí tuệ, sự tận tâm và đam mê, người Việt Nam có khả năng làm ra các sản phẩm sáng tạo và đủ sức ảnh hưởng để thay đổi Thế giới.
  • Chúng tôi luôn tìm kiếm, thu hút nhân tài hàng đầu ngành công nghệ, cho họ môi trường tự do sáng tạo nên các sản phẩm đột phá có khả năng ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Sau hơn nửa ngày cùng nhau thảo luận, bốn nhóm đã trình bày về bộ Core Values mà nhóm xác định và lý do để thuyết phục Ban Văn Hóa và các thành viên còn lại trong đội ngũ Người Truyền Lửa. Bốn nhóm với bốn bộ core values khác nhau, tuy khác biệt những vẫn phản ánh đúng tinh thần và đặc trưng của FireGroup.. Tuy nhiên, để cùng nhau tìm ra bộ core values tiêu biểu đại diện cho FireGroup, các thành viên đã cùng nhau bỏ phiếu cho những giá trị phù hợp nhất từ danh sách đề xuất của bốn nhóm.

Người Truyền Lửa tham gia thảo luận tại Workshop “Build The Culture We Love”

Dựa trên tinh thần đóng góp của đội ngũ Người Truyền Lửa cùng sự tư vấn của Ban Văn Hóa, bộ Core Values mới của FireGroup đã được xác định bao gồm 7 giá trị cốt lõi:

 • Courage: Dám Đương Đầu
 • Growth: 1% Tốt Hơn Mỗi Ngày
 • Ownership: Làm Chủ Cuộc Chơi
 • Teamwork: Chung Vai Sát Cánh
 • Creativity: Mở Lối Đi Riêng
 • Trust: Trao Niềm Tin, Nhận Niềm Tin
 • Empathy: Luôn Lắng Nghe, Luôn Thấu Hiểu

FireGroup tin rằng, giá trị cốt lõi chính là “bộ rễ” tạo nên văn hóa đặc trưng của một tổ chức. Câu hỏi đặt ra là – Làm thế nào để những giá trị, niềm tin trừu tượng, không dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài này có thể len lỏi vào công việc, cuộc sống của từng thành viên, để mỗi Firer đều NHỚ, HIỂU, TIN và ÁP Dụng? –  Đây sẽ là mục tiêu lớn mà tập thể Firer sẽ cùng nhau chinh phục trong thời gian tiếp theo.